RODO

Wypełniając obowiązek prawny nałożony przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  informujemy, że jesteśmy procesorem działającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z administratorami danych osobowych:

 1. Indywidualna Praktyka Lekarska Marek Woroniecki
 2. Gabinet Psychologiczno-seksuologiczny Anna Zawadzka
 3. Prywatna Praktyka Lekarska Małgorzata Koszada – Szubert
 4. Piotr Branczewski, Indywidualna Praktyka Lekarska
 5. Prywatna Praktyka Lekarska Natalia Leśnik
 6. Prywatny Gabinet Lekarski prof. dr hab. med. Witold Malinowski
 7. Indywidualna Praktyka Psychiatryczna Kinga Pawlak
 8. Specjalistyczna Praktyka Lekarska Paweł Sobieski
 9. Usługi Medyczne dr n .med. Piotr Cieślik
 10. Specjalistyczny Gabinet Rehabilitacji Medycznej Marek Więcek
 11. Prywatny Gabinet Ginekologiczno-Położniczy dr n. med. Romuald Juchnowicz-Bierbasz
 12. Indywidualna Praktyka Lekarska Bogusława Świecka-Frydrysiak
 13. NZOZ „SALUS” D. Żaczek Sp. J.
 14. P.P.H.U. „MIBAS” Joanna Sobaszek-Pietruszka
 15. Poradnia Dietetyczna Marlena Miśkiewicz
 16. Indywidualna Praktyka Lekarska Specjalistyczny Gabinet Chirurgiczny Lewandowski Adam
 17. Pracownia Psychologiczno-Terapeutyczna Sylwia Kwiatkowska.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celach medycznych.       

Nasze Zdrowie S.C. jako procesor informuje, że pacjentom przysługuje:

–  prawo do informacji

–  prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania na   podstawie art. 15 i 16  

–  prawo do ograniczenia przetwarzania  art.18

–  prawo do przenoszenia danych art.20

–  prawo do sprzeciwu art.21