NASZE ZDROWIE
Al. Armii Krajowej  34 lok. 4
09-410 Płock
e-mail: naszezdrowie.plock@naszezdrowie.biz.pl